Eğitim

Okulumuzda Verilen Eğitimler ve Günlük Aktivite Çalışmalar

 • Gelişim Yönlerini Destekleyen Günlük Planlar
 • Anadili Etkinlikleri
 • Proje Çalışmaları
 • Belirli Gün ve Haftalar
 • Sanat Etkinlikleri
 • Davranış Geliştirme Çalışmaları
 • Problem Çözme Becerileri
 • Görsel Algı Çalışmaları
 • Değerler Eğitimi
 • Sevgi Mönüsü
 • Ses Çalışmaları (6 Yaş)
 • Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
 • El Yazısı Çalışmaları (6 Yaş)
 • Grafikler/Örüntüler/Saatler
 • Duyular ve Duygular
 • Günlük Gazete Okuma (6 yaş)
 • Portfolyo Sunumları
 • İngilizce/Almanca Ders Sunumları
 • Mutfak Becerileri
 • Sofra Adabı
 • Eğitici Bilgisayar Çalışmaları
 • Renk Günü
 • Oyuncak/Bilgisayar/Puzzle/Renk/Kitap Günleri
 • Gezi Etkinlikleri
 • Matematik ve Fen Çalışmaları
 • Mandala
 • Kavramlar
 • Bir Soru Bin Cevap Çalışması
 • Doğum Günü Etkinlikleri/Ev Ziyaretleri

Eğitim Sistemimiz

Çilek Gündüz Bakım Evi olarak yıllık-aylık eğitim programlarımızı oluşturup bu program çerçevesinde uygulamalar yapıyoruz.Eğitim programlarımızı oluştururken her çocuk için hazırlanmış bütünsel eğitim görüşünü esas alıyoruz. Çoklu Zekâ Kuramı,Aktif Öğrenme Yöntemleri,Reggio Emilia,Okul Öncesi Eğitim Programı, Proje Tabanlı Eğitim Programı, BSÇ (Ben Sorun Çözebilirim) Programı,Montessori gibi birçok eğitsel yöntem ve programları harmanlayarak geliştirilmiş eklektik bir eğitim programı uyguluyoruz.Çocuklarımızın bireysel özellikleri ve farklılıkları bizim için çok kıymetlidir.. Bu nedenle psikoloğumuz tarafından uygulanan gelişim testleriyle; yaş gelişim düzeylerine, özelliklerine, bireysel farklılıklarına, öğrenilmiş davranışlarına, öğrenme şekillerine göre tüm gelişim alanlarını destekleyerek en üst düzeye ulaştırmayı, zengin eğitim deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, öz-bakım becerileri kazanmalarını, el kaslarını ve dikkatlerini geliştirmelerini ve hayal güçleri ile yaratıcı-eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek, onları ilkokula hazırlamayı hedefliyoruz. Projelerimizi görsel ve işitsel malzemeler ile destekliyoruz. O ay işlediğimiz temaya uygun çalışmalar düzenliyoruz. Aile katılımında velinin istediği bir konuyu (hikaye anlatma, mutfak becerileri vb.) seçip çocuğunun sınıfıyla vakit geçirmesini teşvik ediyoruz. Anne-babasını sınıfında gören çocuğun gözlerindeki ışıltıyı biz biliyoruz, siz de görün istiyoruz.Psikolojik Destek Hizmetleri

Çilek Gündüz Bakım Evinde rehberlik birimi her çocuğun kendine ait özellikleri, duygu ve düşünceleri, aile yaşantıları ve kendilerine özgü dünyaları olduğu gerçeğinden yola çıkar. Programın uygulanması aşamasında her çocuk, hem sosyal bir ortamın üyesi olabilmesi için hazırlanır hem de yakından izlenip kabul görerek kendi içinde değerlendirilir. Dolayısıyla Rehberlik Programımızı önceden yapılandırılmış bir plana göre yürütürken, aynı zamanda sosyal ortamın, ailelerin, eğitimcilerin ve çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz.. Rehberlik Programımız, Çilek Gündüz Bakım Evinin eğitim felsefesiyle bağlantılı olarak; mutlu, kendisiyle ve çevresiyle barışık, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı duyan, sosyal bir ortamda yaşadığının farkında olan ve kendini tanıyan çocuklar yetiştirmeyi hedefler. Program kapsamında yaptığımız tüm uygulamaları bu amaca yönelik olarak okul ve aile işbirliği ile ilerletiyoruz. Okul psikoloğumuzun denetiminde yürütülen Rehberlik Programımız ile çocukların bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, ince motor, kaba motor, el-göz koordinasyonu, dikkat gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın sosyal,duygusal,öz bakım,bilişsel ve dil gelişimleri düzenli olarak çeşitli gelişim envanterleri ile psikoloğumuz ve sınıf öğretmenimiz tarafından takip edilir.Dünya Özel Eğitim ve Danışmanlık Merkezi işbirliği ile;

-Çocuğunuzun sınıf içi gözlenmesi ve değerlendirilmesi
-Veli Seminerleri
-İlk Okula Hazırlık Ölçeği (6 Yaş) İle yapılmaktadır.